Tutaj znajdziesz listę najważniejszych dokumentów, które powinieneś zabrać ze sobą na konsultację przygotowując zeznanie podatkowe.

Oczywiście nie możemy tutaj uwzględnić wszystkich ewentualności. Dokumenty nadal wymagane w indywidualnych przypadkach można następnie złożyć w dowolnym momencie.

Dzięki składce członkowskiej, której wysokość uzależniona jest od dochodów, umożliwiamy również podatnikom o niskich dochodach uzyskanie kompetentnej, wysokiej jakości porady.

zaświadczenie o dochodach

 • Zaświadczenia o podatku dochodowym
 • zasiłek dla bezrobotnych
 • zasiłek chorobowy
 • zasiłek przejściowy
 • zasiłek z tytułu niewypłacalności
 • Umowa o odszkodowanie / wypowiedzenie
 • Powiadomienia o emeryturach / powiadomienia o waloryzacji emerytury / powiadomienia o kwitach emerytalnych
 • dochód z wynajmu
 • Odsetki i inne dochody kapitałowe

Dzieci

 • Koszty opieki nad dzieckiem (umowa, faktura, dowód wpłaty)
 • Umowa o praktykę / zaświadczenie o odbyciu studiów / służba wojskowa / zaświadczenie o służbie cywilnej
 • Własne dochody i świadczenia (np. zaświadczenie o podatku dochodowym, zestawienia wynagrodzeń, zgłoszenie Bafög...)
 • Powiadomienia o rezygnacji z zasiłku na dziecko
 • Opłaty szkolne płacone szkołom będącym beneficjentami

wydania specjalne

 • Wydatki emerytalne (ubezpieczenie zdrowotne, na życie, wypadkowe, OC, pielęgnacyjne)
 • Umowy i zaświadczenia o prywatnym zabezpieczeniu emerytalnym (Riester i podstawowa emerytura)
 • Darowizny / Dotacje
 • Koszty własnego szkolenia zawodowego (zaświadczenie o uczestnictwie, faktura za opłatę za uczestnictwo itp.)

Wyjątkowe koszty

 • Koszty leczenia (protezy, okulary, koszty podróży itp.)
 • Koszty pogrzebu / Koszty rozwodu
 • Koszty leczenia (publiczne zaświadczenie lekarskie przed rozpoczęciem leczenia lub porównywalne)
 • Alimenty dla bliskich (dowód wpłat, zaświadczenie o własnych dochodach i świadczeniach)
 • Pomoc w gospodarstwie domowym (zaświadczenie o chorobie, orzeczenie o niepełnosprawności...)
 • Odznaka dla osób niepełnosprawnych

wydatki reklamowe

 • Dowód kosztów podróży
 • Składki na stowarzyszenia zawodowe (związki)
 • Rachunki/rachunki za sprzęt do pracy
 • Paragony/rachunki na typową odzież roboczą
 • Wydatki biurowe
 • Koszty podróży, zaświadczenie od pracodawcy, zwrot kosztów
 • Wydatki na szkolenia zawodowe
 • koszty aplikacji
 • Podwójne sprzątanie (umowa najmu drugiego domu i dowód wpłaty)
 • Koszty doradztwa podatkowego (np. składki na podatek dochodowy i płacowy Help Ring Germany eV)

Inne dokumenty, które są warte swojej ceny

 • Zawiadomienie o naliczeniu podatku za rok poprzedni / wezwanie do zapłaty zaliczki
 • Usługi rzemieślnicze i usługi związane z gospodarstwem domowym (faktura, dowód zapłaty)
 • Załącznik VL (świadczenia kapitałotwórcze)
 • Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Ta lista nie jest wyczerpująca. W celu zmniejszenia obciążeń podatkowych nic nie zastąpi indywidualnej porady w osobistej rozmowie!